Sági Emese

Adatvédelmi irányelvek

TÁRSASÁG ÁLTALI SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGGEL

 

 1. Az eladó ezen rendelkezések értelmében a weboldal üzemeltetője is.
 2. A személyes információ olyan információt jelent, amely közvetlenül vagy közvetve azonosíthat egy adott természetes személyt. Ezek különösen név, állandó lakóhely, születési szám, e-mail. sütik és mások.
 3. Fogyasztó, ill. vevő, aki természetes személy, a rendelés leadásával / megerősítésével / elküldésével, megerősíti, hogy az általa megadott személyes adatok a név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám tartományban helyesek és valók. Az ilyen adatok feldolgozása szükséges a távértékesítési megállapodás teljesítéséhez, amelynek a Fogyasztó a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett fél. b) Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR). a személyes adatok feldolgozása a személyes adatok gyűjtését, tárolását és feldolgozását a Szolgáltató által, valamint számlázási célokra történő felhasználását, domain regisztrációt és a megrendelt és nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységeket, beleértve a későbbi kommunikációt a Fogyasztóval a szerződéses jogok gyakorlása (visszavonás), valamint az Üzemeltető saját marketingje, árukra vonatkozó információk elektronikus úton (e-mail) történő továbbítása céljából.
 4. Az üzemeltető személyes adatokat dolgoz fel, különösen az alábbi okoknál fogva:
  1. Ügyfél regisztráció
  2. Megrendelés létrehozása / adásvételi szerződés megkötése
  3. Számla kiállítása, megrendelés visszaigazolása
  4. Áruk szállítása
  5. Megrendelések és panaszok nyilvántartása
 5. Az Üzemeltető az érintett személyek személyes adatait a vonatkozó jogszabályokban, szerződésekben és az Üzemeltető egyéb dokumentumaiban meghatározott mértékben dolgozza fel, amennyiben ezeket a személyes adatokat az Üzemeltetőnek dokumentumokban, elektronikus formában vagy más módon a Vevővel való kapcsolattartás során továbbítja.
 6. A fogyasztónak joga van bármikor írásban visszavonni hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása a Szolgáltatónak történő kézbesítés napján lép hatályba.
 7. Az üzemeltető az érintett személyek alábbi személyes adatait dolgozza fel:
  1. Név és vezetéknév
  2. Cím
  3. Tel. és e-mail
  4. Fizetési információk
  5. Sütik
 8. A Vevő ezeket a személyes adatokat az Üzemeltető számára önkéntesen adja ki az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
 9. A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatokat harmadik fél részére továbbítják az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése érdekében.
 10. Az Üzemeltető az érintett személy személyes adatait a Szerződésből és az általánosan kötelező érvényű jogszabályokból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez kizárólag egy adott, szükséges ideig kezeli.
 11. Az üzemeltető az érdekeltek személyes adatait marketing célokra kezeli az érintett személy beleegyezésével. Az érintett személy regisztrációkor és a hírlevelekre való feliratkozás során beleegyezik abba, hogy a személyes adatait marketing célokra felhasználjuk. Az érintett személy határozatlan időre járul hozzá a személyes adatok feldolgozásához. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ha bármilyen formában értesíti az üzemeltetőt, vagy bezárja a fiókot.
 12. Az Üzemeltető nem teszi közzé a vásárlók személyes adatait.
 13. A jogi kötelezettség alapján végzett adatkezeléshez való hozzájárulás (pl. Adóügyi szempontból) nem vonható vissza.
 14. Az érintett személy írásbeli kérésre az üzemeltetővel szemben a következő jogokkal rendelkezik:
  1. Az érintett személynek hozzáférési joga van a személyes adatokhoz.
  2. Az érintettnek joga van a személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez.
  3. Az érintett személynek joga van a kitörléshez, ha:
   1. a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták
   2. az érintett személy visszavonja hozzájárulását
   3. az érintett személy kifogásolja a személyes adatok feldolgozását, és nem érvényesül a személyes adatok feldolgozásának jogszerű indoka felett
   4. a személyes adatokat illegálisan dolgozzák fel
  4. Az érintettnek joga van korlátozni a személyes adatok feldolgozását, ha:
   1. az érintett kifogásolja a személyes adatok pontosságát
   2. a személyes adatok feldolgozása illegális
   3. A szolgáltatónak már nincs szüksége személyes adatokra a személyes adatok feldolgozása céljából, de az érintett személynek szüksége van ezekre a jogi igények benyújtására.
   4. az érintett személy kifogásolja a személyes adatok feldolgozását, amíg nem ellenőrzik, hogy a Szolgáltató indokolt indokai meghaladják-e az érintett személy indokolt okát.
   5. ok a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló törvény, egy külön rendelet vagy Magyarországot kötelező nemzetközi szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének visszavonására,
   6. a személyes adatok összegyűjtése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos      
  5. A Szolgáltató az érintett személy kérésére tájékoztatja az érintett személyt azokról a címzettekről, akiknek az Üzemeltető értesítette a személyes adatok helyesbítését, a személyes adatok törlését vagy a személyes adatok feldolgozásának korlátozását.
  6. Az érintettnek joga van a személyes adatok hordozhatóságához
  7. Az érintettnek joga van kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen
  8. Az érintetteknek joguk van arra, hogy ne vonatkozzanak olyan határozatra, amely kizárólag a személyes adatok automatikus feldolgozása alapján történik.
  9. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül értesítse a személyes adatok védelmének megsértéséről.
  10. Az államigazgatás illetékes hatóságánál az eljárás megindításának joga a 40/1992. sz. törvény 100. §-a alapján. 18/2018 CFU sz. Törvény a személyes adatok védelméről.
  11. Az érintettnek joga van meghatározni a feldolgozási időt.
  12. A szerződés megkötéséhez a megrendeléshez személyes adatok megadására van szükség. Ha nem nyújtják be őket, nem tudnak távoli szerződést kötni.
  13. Az érintettnek joga van meghatározni a személyes adatok forrását.
 15. Tájékoztatás az érintett személy számára:
  1. A Szolgáltató az érintett személyt kérésre tájékoztatja személyes adatainak feldolgozásáról – papíron vagy elektronikus formában.
  2. A szolgáltató a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt.
  3. Az Üzemeltető az információkat ingyenesen biztosítja.
  4. Ha az érintett személy kérelme nyilvánvalóan megalapozatlan, a Szolgáltató ésszerű költségdíjat számíthat fel.
 16. Ha az érintett személy nem rendelkezik teljes jogképességgel, ezeket a jogokat jogi képviselője gyakorolja.
 17. Az érintett személy jogainak korlátozása érdekében, a GDPR 23. cikkével és a személyes adatok védelméről szóló törvény 30. §-ával összhangban, a Szolgáltató értesíti az érintett személyt, feltéve, hogy a korlátozás célja nem kerül veszélybe.
 18. Az érintett személy csak valós személyes adatokat köteles megadni.
 19. Ezeket a rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és az ehhez vonatkozó EU előírásokról szóló 18/2018 sz. törvény szabályozza.
 20. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a személyes adatokkal való visszaélésért olyan harmadik fél által, aki illegálisan fér hozzá az ilyen személyes adatokhoz.
 21. Az érintett személy saját jogait bármilyen módon gyakorolhatja. (E-mail, telefon)

   

  Magyarázat a személyes adatok védelméhez

  A www.sagiemese.hu feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyeket Ön nekünk ad meg, vagy amelyeket nem közvetlenül tőled szerezünk be. Amikor meglátogatja a www.sagiemese.hu-t, olyan információkat gyűjthetünk, mint például IP-cím, sütik, webhely viselkedése, operációs rendszerrel kapcsolatos információk, elektromos berendezések stb. Ezek az információk anonimizáltak, és e információk segítségével nem azonosíthaté egy konkrét felhasználó. A süti-adatok többféle célra szolgálnak, mint webhely-funkció és egyéb analitikus sütik. Az analitikus sütiket a Google Inc. gyűjti össze, amely ezeket az adatokat anonimizálja. Az anonimizált adatok már nem személyes adatok, mivel azokat nem lehet hozzárendelni egy adott személyhez. A www.sagiemese.hu ilyen adatokkal is működik. Ezeket az adatokat hirdetési célokra is felhasználják. A sütik beállításait ez a modul vezérelheti a Google segítségével vagy a böngésző beállításaiban. Ha úgy állítja be a böngészőt, hogy blokkolja a többi (technikai) sütik használatát, akkor akadályozni fogja a weboldal működését, és analitikus sütik esetén blokkolja az E-shop működését, és a más webhelyeken látott hirdetések nem tükrözik az Ön érdekeit.

Az Ön személyes adatait a következő célok érdekében dolgozzuk fel:

 1. Áruk vásárlása, áruk szállítása, panaszok és azok felszerelésének regisztrálása, vevő nyilvántartásba vétele – a személyes adatokat minimális mértékben dolgozzuk fel, mégpedig abból a célból, hogy Ön megkapja áruit (például név, cím, telefonos kapcsolattartó, e-mail a szállító által megadott információk. Regisztráció esetén bármikor törölheti adatait és fiókját.
 2. Egyéb jogi kötelezettségek teljesítése (számvitel)
 3. Az Ön személyes adatait az alábbi jogi alapon dolgozzuk fel:
  1. az adásvételi szerződés szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése
  2. a marketing szempontból releváns tartalom – az automatikusan feldolgozott adatok és a sütik – biztosításának jogos érdeke
 4. Az Ön személyes adatait a következő határidőn belül dolgozzuk fel:
  1. az Ön személyes adatait a vásárlási szerződés érvényességi ideje alatt dolgozzuk fel> ha nem nyújtják be, akkor a szerződés nem teljesíthető
  2. személyes adatait a törvényben meghatározott ideig – 10 évig adózási okmány esetén dolgozzuk fel – ebben az esetben a hozzájárulás nem vonható vissza
  3. felhasználói fiók -> idő, amíg a fiókját le nem zárja, azaz vissza nem vonja beleegyezését
  4. marketing -> üzleti értesítések visszavonása
 1. TÁJÉKOZTATÁS A “SÜTIK” ALKALMAZÁSÁRÓL
 1. DEFINÍCIÓK
 1. A webhely üzemeltetője (a továbbiakban: adminisztrátor) elektronikus szolgáltatásokat nyújt, információkat tárol és hozzáfér a felhasználói eszközökhöz.
 2. Weboldal (portál) – olyan webhely vagy alkalmazás, amelyen a rendszergazda üzemelteti a domain által üzemeltetett webhelyet: https://www.sagiemese.hu/
 3. Sütik – informatikai adatok, különösen olyan kis szöveges fájlok, amelyeket olyan eszközökön tárolnak és tárolnak, amelyeken a felhasználó használja a weboldalt.
 4. Rendszergazda cookie-k – az adminisztrátor által közzétett cookie-k, amelyek a rendszergazda elektronikus szolgáltatásainak a weboldalon keresztül történő nyújtásáról szólnak.
 5. Külső sütik – sütik, amelyeket az adminisztrátor partnerei a weboldalon közzétesznek.
 6. Eszközök: elektronikus eszköz, amellyel a felhasználó belép egy weboldalra.
 7. Felhasználó – olyan szervezet, amelynek részére elektronikus szolgáltatások nyújthatók a szabályoknak és rendeleteknek megfelelően, vagy akikkel az elektronikus szolgáltatási szerződés megköthető.

 

 1. A WEBOLDALUNK ÁLTAL HASZNÁLT “SÜTIK” TÍPUSAI

 

 1. Az adminisztrátor által használt sütik biztonságosak a felhasználói eszközök számára. Különösen a vírusok vagy más nem kívánt szoftverek vagy rosszindulatú szoftverek nem juthatnak be a felhasználói eszközökbe. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó által használt szoftver azonosítását és a webhely testreszabását az egyes felhasználók számára. A sütik általában tartalmazzák a domain nevet, ahonnan származnak, mennyi ideig tartják őket az eszközön, és a hozzá tartozó értéket.
 2. Az adminisztrátor kétféle sütit használ:
  1. RELÁCIÓS SÜTIK: a felhasználói eszközön tárolódnak, és ott maradnak a böngésző munkamenetének végéig. A tárolt információkat ezután véglegesen törli az eszköz memóriájából. A relációs süti mechanizmus nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a felhasználó eszközéről,
  2. TARTÓS SÜTIK: a felhasználói berendezésben tárolódnak, és törlésükig ott maradnak. A böngésző munkamenetének befejezése vagy az eszköz kikapcsolása nem törli azt a felhasználó eszközéről. A tartós süti-mechanizmus nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a felhasználó készülékéből.
 3. A felhasználó képes korlátozni vagy megtagadni a sütikhez való hozzáférést az eszközükhöz. Ha ezt a lehetőséget használja, akkor a weboldalt olyan funkciók mellett is használhatja, amelyek jellegüknél fogva sütik használatát igénylik.

III. A “SÜTIK” HASZNÁLATÁNAK CÉLJAI

 1. Az adminisztrátor saját “sütiket” használ a következő célokra:
  1. A WEBOLDALAK KONFIGURÁLÁSA
   1. a weboldal tartalmának testreszabása a felhasználói preferenciákhoz és a weboldal használatának optimalizálása
   2. a weboldal felhasználói eszközének és helyének felismerése, valamint az egyéni igényeihez szabott webhely helyes megjelenítése.
  2. FELHASZNÁLÓI HITELESÍTÉS A WEBOLDALON ÉS A WEBOLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ FELHASZNÁLÓ IGÉNYBEVÉTELE
   1. fenntartja a felhasználói weboldal munkamenetét (bejelentkezés után), hogy a felhasználónak ne kelljen újból beírnia a bejelentkezési nevet a portál minden aloldalán;
   2. a weboldal kiválasztott funkcióinak megfelelő konfigurálása és különösen a böngésző munkamenet hitelesítésének lehetővé tétele;
   3. a rendszergazda által nyújtott szolgáltatások optimalizálása és hatékonyságának növelése.
  3. A WEBOLDALAK TELJES FUNKCIONALITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSA
   1. a weboldal tartalmának testreszabása a felhasználói preferenciákhoz és a weboldal használatának optimalizálása. Ezek a fájlok különösen lehetővé teszik a felhasználói berendezés alapvető paramétereinek felismerését és az egyéni igényekhez szabott weboldalak megfelelő megjelenítését;
   2. a partnerprogram megfelelő működése, amely lehetővé teszi különösen a felhasználók weboldalra történő átirányításának forrásainak ellenőrzését;
   3. a “Postafiók” és a “Kosár” funkciók használatának lehetővé tétele a webhelyen.
  4. AZ ELEMZÉS ÉS AZ ELLENŐRZÉS FELÜGYELETE
   1. anonim statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a weboldal felhasználói hogyan használják ezeket az oldalakat, javítva ezáltal szerkezetüket és tartalmukat.
  5. A WEBOLDAL MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA
 2. A Szolgáltató rendszergazdája külső “sütiket” használ a következő célokra:
  1. A Szolgáltató rendszergazdája külső “sütiket” használ a következő célokra:
  2. multimédiai tartalom bemutatása olyan webhelyeken, amelyeket külső webhelyekről lettek letöltve, pl. YouTube
  3. általános és anonim statisztikai adatok gyűjtése elemző eszközökkel, pl Google Analytics
  4. a felhasználói preferenciákhoz szabott hirdetések megjelenítése online hirdetési eszközökkel, pl. Google AdSense
  5. bejelentkezés a webhelyre közösségi webhelyeken keresztül, pl. Facebook.com.
  6. használjon interaktív funkciókat a webhelyek népszerűsítéséhez közösségi hálózatokon keresztül, ideértve a Facebook.com, az Instagram.com, s más.
  7. minősítések bemutatása a külső webhelyekről letöltött webhelyeken, pl. árukereső.hu
  8. egy szolgáltatás használata a kommunikáció megkönnyítésére a külső webhelyekről letöltött weboldalakon, például az élő csevegésen keresztül.
 1. A TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK MEGHATÁROZÁSA VAGY A “SÜTIKHEZ” VALÓ HOZZÁFÉRÉS
 1. A felhasználó függetlenül és bármikor megváltoztathatja a sütik beállításait, meghatározva a tárolásuk feltételeit és a felhasználói eszközhöz való hozzáférést. A felhasználó módosíthatja az előző mondatban említett beállításokat a webböngésző beállításaival. Ezeket a beállításokat különösen úgy módosíthatja, hogy blokkolja a sütik automatikus kezelését a böngésző beállításaiban, vagy bármikor, amikor a felhasználó eszközére sütik kerülnek. A sütik kezelésének és kezelésének részleteit lásd a szoftverbeállításokban (webböngésző).
 2. A felhasználó bármikor törölheti a sütiket az általa használt böngésző szolgáltatásaival.
 3. A sütik használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldalon rendelkezésre álló egyes funkciókat.
 4. A Google Chrome konfigurációs példájához kattintson ide
error: Védett tartalom !!

Facebook